mastodon.nu

Det här är en öppen och vänlig server i första hand till för svenskar och de nordiska länderna. Den drivs ideellt men på ett professionellt sätt och med 100% förnybar energi.

Website: mastodon.nu ⧉

Server type: Mastodon
Language: Svenska (Swedish)
Founded: August 2021